Sizi Arayalım!

Uğur’da Sanat Var

Uğur Okulları Kültür Sanat Dersleri ile çağdaş, yaratıcı, duygusal zekası yüksek, kültür ve sanatla iç içe büyüyen, zihinsel birikimlerini görsel biçimler ve becerilerle ifade edebilen, estetik algısı gelişmiş nesiller yetiştirmeyi hedefler.

Uğur Okulları bünyesinde, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için tasarlanan görsel sanatlar, müzik, yaratıcı drama eğitimleri ile hayal gücü ve estetik sezgisi gelişmiş, karar verebilen, empati kurabilen bireyler yetiştirilmesinin yanı sıra öğrencilerin beden dilini kullanabilmesi ve ne istediğini iyi ifade edebilmesine yönelik eğitimler verilir.

 

Müzik Eğitimi

Uğur Okulları bünyesinde, sanata verilen önem ile öğrencilerin bilişsel başarıları desteklenir. Özellikle Orff teknikleri ile oluşturulan müzik eğitimleri sayesinde öğrencilerin ritim, müzik, dans ve konuşma yetenekleri olgunlaştırılır. Bu prensip ile tasarlanan derslerde temel Orff enstrümanları kullanılarak aktiviteler uygulanır.

Eğitimlerde bireysel yaratıcılık yolu ile estetik anlayışın ve sosyalleşmenin geliştirilmesi sağlanır. Hazırlanan yıllık planlama dahilinde, herhangi bir sanatsal alan üzerine gelişmesi istenen ve ilgisi olan öğrencilere, ilkokul seviyesinde gitar, keman, piyano, bağlama, yan flüt, modern dans, bale, halk dansları, yaratıcı drama, görsel sanatlar gibi alanlarda kurslar verilir.

“Uğur Okullarında her öğrenci bir enstrüman çalabilmeli” düşüncesiyle yola çıkılarak, ilkokul 3. sınıf itibarıyla enstrüman branşlarını belirleyen öğrenciler, müzik derslerini seçtikleri enstrüman ile işlemeye devam eder.

 

Uğur’da Görsel Sanatlar

Uğur Okullarında Görsel Sanatlar dersinin amacı inceleyen, sorgulayan, hoşgörülü, özgür düşünceli, saygı duymayı bilen bireyler yetiştirmektir. Her bireyin birbirinden farklı zengin dünyalara sahip olması nedeniyle öğrencilerin yaratıcılıkları ile bu dünyaları açığa çıkarmaları hedeflenir.

Sanat dersleri ile öğrencilere;

• Duyusal, duyuşsal, bilgisel, entelektüel etkinliklere bağlı artistik beceri kazandırılması,

• Görme, ayrımsama (görsel duyarlılığın gelişimi) ve görsel olan her şeyin netleştirilmesine olanak sağlayan aktif bir algılama işlevi olduğu şekilde beceri kazanımlarının sağlanması,

• Sanat yapıtlarını değerlendirebilecek, onları ayrımsayabilecek, nitelikli estetiksel bilgi birikimine sahip olmalarının sağlanması,

• Yaratıcı düşünme, anında ve yerinde karar verme, değerlendirme ve hemen sonuç alma yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenir.

 

Üniversite ve iş hayatı öncesinde karar noktası olan lise eğitiminin, bireyler üzerindeki belirleyici rolü dikkate alınarak tam donanımlı bir eğitim almaları önemsenir. Bu hedef doğrultusunda kişilik olgunlaşması, yön bulma, kendini ispat etme ve bireysel başarıları ön plana çıkarma amacıyla öğrencilere, lise yıllarında evrensel değerler ışığında kültür ve sanat eğitimleri verilir. Müzik ve görsel sanatlar dersleri ile birlikte müzik kulüpleri, görsel sanatlar atölyeleri, öğrenci orkestraları, okul koroları gibi aktiviteler ile öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimlerine destek sağlanır.