Sizi Arayalım!

Okul Öncesi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Öğrenciler, Uğur Okulları Bilgi ve İletişim Teknolojileri (U-BİT) derslerinde teknoloji dünyası ile tanışır. U-BİT derslerinin okul öncesi kazanımlarında öğrencilere, algoritma mantığı kavratılarak problem çözme becerisi edinmeleri amaçlanır. U-BİT dersi müfredatı, bütünleşik eğitim modeline uygun ve modüler olarak tasarlanır.

Okul öncesi KG2 seviyesinde, Bilgi Teknolojileri ve Kodlama olarak 2 modül yer alır. KG1 seviyesinde ise Bilgi Teknolojileri, Kodlama, Oyun Tasarımı ve Robotik olarak 4 modül bulunur.

 

Bilgi Teknolojileri Modülü

Öğrencilere temel bilgisayar becerilerinin kazandırılması hedeflenir. Bilgisayarı ve bilgisayarın temel kavramlarını, giriş-çıkış ünitelerini kavramaları amaçlanır.

 

Kodlama Modülü

Öğrencilerin sistematik ve bilişimsel düşünme becerisi kazanmaları, algoritmik düşünme yeteneklerini geliştirerek sorunlara hızlı ve pratik çözümler üretmeleri amaçlanır.

 

Oyun Tasarımı Modülü

Öğrencilerin yaratıcı düşünme ve oyun tasarlama becerileri kazanması hedeflenir. Bu modülde öğrencilerin gerekli aşamaları öğrenerek kendi oyunlarını tasarlamaları amaçlanır. Bu sayede öğrencilerin analitik, yaratıcı ve bilişimsel düşünme, kendini ifade edebilme becerileri edinerek üretken bireyler haline dönüşmeleri hedeflenir.

 

Robotik Modülü

Öğrencilerin kodlama dersinde edindiği kazanım ve becerileri, somut nesneler ile birleştirerek ürün ortaya çıkarmaları ve bu kazanımları gerçek hayatta yansıtmaları hedeflenir.